صنایع دستی

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتی

نویسنده: مدیر سایت
پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری  سنتی

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتی

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتیگونه هایی از صنایع دستی که با تلفیق برخی از رشته های صنایع دستی به وجود می آید
صحافی و جلدسازی
رشته های مختلفی که برای سازسازی به کار گرفته می شوند
ضریح سازی
مرصع کاری
میناکاری و انواع آن
قلمدان سازی و مراحل ساخت و تزئین آن…

درباره نویسنده

مدیر سایت

ارسال نظر